RUAY ขอหวยเจ้าพ่อยี่กอฮง

RUAY ขอหวยเจ้าพ่อยี่กอฮง        สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนดาดฟ้าของสถานีตำรวจพลับพลาไชยเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อยี่กอฮงผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าพ่อยี่กอฮงมีนามเดิมว่านายเตี่ยง แซ่แต้่ (แซ่แต้เป็นต้นตระกูลเตชะวณิชย์ ที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติไว้มากมาย)     สมัยรัชกาลที่ 6 ท่านเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยที่ริเริ่มให้มีหวย กข ในย่านสามยอด พลับพลาไชย และเยาวราชเป็นคนแรก ก่อนเสียชีวิตท่านได้บริจาคที่ดินจำนวนมากให้แก่ข้าราชการ

Read more